Rozmowy o Clean Coachingu: Coaching a Clean Coaching

Poprzednia część wywiadu: Rozmowy o Clean Coachingu: Początki z Clean Julian Czurko: Czasami mówisz o znikającym, niewidzialnym coachu. Co to znaczy? Bogena Pieśkiewicz: To jest metaforyczne określenie postawy Clean Coacha, który dba o to, żeby proces się odbył – ten proces dochodzenia do własnego światła przez klienta – ale sam coach nie ma na niego […]

Rozmowy o Clean Coachingu: Początki z Clean

Julian Czurko: Jak spotkałaś metodę Clean na swojej drodze? Bogena Pieśkiewicz: To było na mojej ścieżce NLP-owskiej. Byłam już wtedy trenerką NLP, bywałam u Jennifer de Gandt, która zapraszała różnych ciekawych ludzi. Zaprosiła między innymi Penny Tompkins i Jamesa Lawleya na warsztat o metaforze. Nie bardzo wiedziałam, na czym to polega, więc po prostu wzięłam […]

Rozmowy o Clean Coachingu: Clean Space

Julian Czurko: W tradycyjnym coachingu trudne sytuacje, emocje czy opór są czymś, co trzeba przezwyciężyć. To przeszkody, które należy usunąć albo znaleźć sposób na ich obejście. Gdy myślę o podejściu Clean Coaching, takie zjawiska nie są problemami, tylko pewnym zasobem, na którym się pracuje. Bogena Pieśkiewicz: Tak, to jest po prostu dla klienta informacja, że […]