Przygotowanie i realizacja szkoleń na zamówienie to proces, składający się z kolejnych etapów:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe przygotowuję wstępną propozycję, która stanowi ramę dla dalszych działań, zgodnych z wytycznymi Klienta. To szkic proponowanych zagadnień i metod ich realizacji wraz z wariantami oraz ceną.

Jeżeli oferta wstępna wzbudzi zainteresowanie, przeprowadzam badanie potrzeb szkoleniowych, zarówno wśród przyszłych uczestników, jak i w dziale zamawiającym proces. Na podstawie wyników przygotowywany jest docelowy program i materiały, na podstawie których prowadzę szkolenie.

W zależności od potrzeb Klienta proponuję także możliwość spotkań wzmacniających efekty szkolenia w postaci retreningu lub grupowych i indywidualnych sesji coachingowych. Proces edukacyjny zakończony jest ewaluacją oraz przygotowaniem raportu podsumowującego szkolenie oraz wyniki ankiet.

W celu zamówienia oferty szkolenia zachęcam do kontaktu:
e: coachme@julianczurko.pl
t: 503987255