Nazywam to „mapowaniem kognitywnym”. Mapa stanowi interfejs między wewnętrznym i zewnętrznym światem klienta. Mapa pośredniczy pomiędzy obiema rzeczywistościami. Jest wielka różnica między metaforami, które dają mikroskopowe spojrzenie na czyjeś doświadczenie a mapą, która daje obraz wszystkich doświadczeń.

— David Grove

Celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do prowadzenia indywidualnych sesji Clean Coachingu z metaforą osobistą klienta. Program obejmuje naukę dwóch fundamentów metody: techniki zadawania pytań do metafory – Clean Language, oraz modelu włączającego ją w proces rozwojowej pracy – Modelowania Symbolicznego.

3-dniowa praktyka przygotuje Cię do indywidualnej pracy z klientem: ustalania celów, odkrywania wewnętrznych zasobów i ograniczeń, generowania rozwiązań oraz tworzenia planu działań.

Dzień 1.: Clean Language

W ciągu pierwszego dnia warsztatu poznasz metodę Clean Language, dzięki której:

 • opanujesz pytania Clean: ich rodzaje, składnię, sposób zadawania,
 • nauczysz się prowadzić dialog z metaforą,
 • przećwiczysz jej zastosowanie i doświadczysz na sobie jakości tej praktyki,
 • zainspirujesz się do wykorzystania jej w innych obszarach zawodowych, jak prowadzenie rozmów rekrutacyjnych, wywiadów do badań czy pracy w środowisku międzykulturowym.

Dzień 2.: Modelowanie Symboliczne – wprowadzenie

Drugiego dnia dowiesz się, ja włączyć technikę zadawania pytań Clean Language w strukturę Modelowania Symbolicznego, z pomocą którego:

 • uporządkujesz proces Clean Coachingu i poznasz narzędzia do pracy na każdym jego etapie,
 • doświadczysz i nauczysz się, jak rozbudować mapy metaforyczne – od metafory do złożonego pejzażu metaforycznego,
 • nauczysz się pracować z metaforą opowiedzianą słowami, wyrażoną rysunkiem czy odnalezioną na kartach metaforycznych,
 • zapewnisz swoim klientom dyskrecję przy trudnych tematach na poziomie, którego potrzebują.

Dzień 3.: Modelowanie symboliczne – praktyki i zastosowania

Trzeciego dnia przygotujesz się do przeprowadzenia pełnej sesji Clean Coachingu, dzięki czemu nauczysz się, jak:

 • w zaawansowany sposób wspierać klienta w stawianiu i precyzowaniu celów,
 • pracować z problemami klienta, jego emocjami, symptomami pozawerbalnymi,
 • kierować się etyką Clean, która stanowi wewnętrzny kompas pomagający zadbać o jakość i efektywność procesu,
 • przygotujesz się do nauki i wdrażania innych form Clean Coachingu, m.in. pracy zespołowej i z przestrzenią (Clean Space).

Co więcej o Clean Coachingu?

Na warsztacie poznasz metodę Clean Coaching, stworzoną i sprowadzoną z Francji do Polski przez Bogenę Pieśkiewicz. Włączyła ona w coachingowe ramy i techniki metodę Clean Language stworzoną przez nowozelandzkiego terapeutę, Davida Grove’a, oraz Modelowanie Symboliczne, sformułowane przez jego uczniów, Penny Tompkins i Jamesa Lawleya.

To, co odróżnia Clean Coaching od klasycznej praktyki coachingowej to zachowywanie bardzo neutralnej postawy wobec klienta, nieingerowanie w jego wewnętrzne treści oraz stosowanie minimalistycznych interwencji. Ta „czystość” stosowanego języka powoduje, że osoba rozwijająca się dzięki tej metodzie odkrywa w swój sposób myślenia, działania i przeżywania, a także tworzy rozwiązania zgodne z jej przekonaniami i wartościami. Rozwija w ten sposób własną autonomię oraz zaufanie do swoich możliwości.

Nurtów coachingu Clean jest kilka i wyłaniały się równolegle. Podejście tej szkoły opiera się na powiązaniu miękkich technik z modelami, pozwalającymi na zarządzanie procesem coachingowym, praz z kodeksem etycznym jasno definiującym jakość i granice Clean Coachingu.

Kogo zapraszam?

Warsztat polecam profesjonalistom z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego którzy:

 • pracują rozwojowo w rolach coacha, facylitatora, terapeuty, mentora lub superwizora,
 • chcą wzmacniać autonomię, sprawczość i odpowiedzialność klientów,
 • potrzebują metody wspierającej precyzyjne i pogłębione zrozumienie drugiej osoby,
 • poszukują narzędzi prowadzenia dialogu w ramach szkoleń, prowadzenia badań, wywiadów, rozmów kwalifikacyjnych i rozwojowych, organizowaniu współpracy w środowisku międzykulturowym i wielopokoleniowym, wspieraniu osób w trudnej sytuacji życiowej oraz ich bliskich.

Dla komfortu i intensywności warsztatu przewidziany jest limit miejsc – 6 osób.

Co dalej?

Po szkoleniu otrzymasz:

 • materiały z modelami i skryptami,
 • zestaw kart z pytaniami Clean do ćwiczenia,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia po przeprowadzeniu 5 sesji Clean Coachingu.

Ukończenie szkolenia i pierwsza własna praktyka to początek drogi do zostania profesjonalnym Clean Coachem. Umownie do etapu osiągnięcia profesjonalnych kompetencji, należy ukończyć w sumie min. 4 programy szkoleniowe o Clean Coachingu (min. 16 h szkoleniowych każdy) i wziąć udział w certyfikacyjnym Master Class. Jest to opcja dla osób myślących o dalszym rozwoju dzięki pracy z metaforą, przestrzenią, inteligencją kolektywną oraz wiedzą emergentną.

Więcej o Clean Coachingu możesz dowiedzieć się z mojego wywiadu z Bogeną Pieśkiewicz, oraz na stronie Clean Coaching Polska.

O mnie jako prowadzącym

Julian Czurko – jestem Clean Coachem i trenerem. Tematem metafory poznawczej zająłem się pisząc doktorat i występując na konferencji Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego. Przełożenie teorii na praktykę rozwojową zacząłem w 2014 roku, gdy rozpocząłem cykl szkoleń u twórczyni Clean Coachingu, Bogeny Pieśkiewicz. Wziąłem udział w dwóch Masterclasses – w tym jednym certyfikacyjnym, laboratoriach Clean w Warszawie.

Uczyłem się i konfrontowałem doświadczenia na międzynarodowych spotkaniach: trzech salonach w La Bouvetière we Francji oraz konferencji Northern Taste of Clean w Liverpoolu. Podczas dwóch z tych wyjazdów prowadziłem warsztaty dotyczące Modelu Dwóch Półkul Myślenia, na którym Bogena Pieśkiewicz oparła metodę Clean Coachingu, oraz na temat etyki jako drogi rozwoju kompetencji.

O organizacji

Bilet: 2100 PLN (brutto) za 3-dniowe szkolenie.

Cena obejmuje udział w warsztacie, materiały, bar kawowy. W trakcie szkolenia przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa, posiłki we własnym zakresie uczestników.