Julian Czurko | coach, trener, facylitator

Spotkania osobiste: Łódź

Spotkania wirtualne: cały świat (via Skype)

E-mail: coachme@julianczurko.pl

Tel.: 503-987-255