Trener

Akademia Trenera Biznesu – Rozwój umiejętności profesjonalnych (studia podyplomowe) | JAK-Marketing Dialog, Uniwersytet Łódzki

Polsko-Angielska Szkoła Trenerów Młodzieżowych | Instytut Edukacji Społecznej

Kurs Trenerski Pierwszego Stopnia | Fundacja 11 Muz

Coach

CoachWise Coaching Essentials™ | Coaching Center (19h ACSTH)

Coach w procesie i strukturze coachingu indywidualnego i biznesowego (20h CCE) | JAK-Marketing Dialog

Umiejętności i narzędzia w pracy coacha | JAK-Marketing Dialog (20h CCE)

Przeprowadzenie klienta przez proces zmiany | JAK-Marketing Dialog (20h CCE)

MYślenie ProwokaTYwne – podstawy | Instytut Komunikacji Prowokatywnej PROVOCARE

Exploring Coaching with Neuroscience | Co&Me

Facylitator

Coaching w pracy z grupą – coaching zespołowy | JAK-Marketing Dialog (20h CCE)

Clean Language | Clean Coaching Polska

Modelowanie Symboliczne | Clean Coaching Polska

Praca z oporem | Clean Coaching Polska

Clean w zespołach | Clean Coaching Polska

Clean Space i Emergend Knowledge | Clean Coaching Polska

Clean w pracy z projektem | Clean Coaching Polska

Master Class 2017 | Clean Coaching Polska

Summer University 2017 – Clean Supervision & Clean Workshops | Innovative Pathways

Inne

Non-Violent Resistance (NVR) | Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK