Dlaczego warto zostać Clean Coachem?

Ponieważ Clean Coaching daje dobre, ekologiczne i głębokie rezultaty, a powstały w jego wyniku plan działania jest tak osobisty, że nie wywołuje oporu. W toku nauki Clean Coach otrzymuje model pracy o przejrzystej strukturze, pomagający zorientować się w procesie i organizujący praktykę. Poznaje minimalistyczne narzędzia – proste techniki wymagające kunsztu użycia i odpowiedniej postawy. Wdraża się w etykę Clean, która jest kompasem dla wszystkich działań i przenika Clean Coaching na każdym z jego poziomów.

Dlaczego nie warto zostać Clean Coachem?

Ponieważ pracując w tym modelu nie możesz być gwiazdą. Nie masz szans na pochwałę za „mocne pytanie” (podstawowych pytań Clean jest dwanaście plus kilka specjalistycznych). Być może Twoja obecność będzie ledwie zauważalna. Być może nawet klient swoje odkrycia skomentuje, że od zawsze to wiedział, tylko teraz jakoś to wyszło na jaw. Dla coachów dążących do wywierania wpływu na klienta może to być powód rozczarowania. Dla Clean Coacha – to wyznacznik sukcesu.

Czy dwanaście pytań Clean to nie za mało?

Podstawowych pytań Clean jest dwanaście, czasem po nich pojawiają się pytania specjalistyczne, które pogłębiają refleksję. Nie wnoszą do dialogu nowych treści, a ich charakter jest ontologiczny – wynikają z założenia, że zjawiska są, mają swoją przyczynę, skutek, pewne jakości, pozostają w relacjach z innymi zjawiskami, czasem stoi za nimi pewna intencja. W Clean Coachingu nie chodzi o zadanie bardzo różnych, twórczych pytań do różnych aspektów tego, co mówi klient – tylko o uważność na pojawiające się informacje i pogłębianie ich najprostszymi interwencjami. Tak, aby klient skupiony był na swojej introspekcji, a nie przenikliwości coacha i jego pytań.

Co to znaczy, że coś jest Clean?

Clean Coaching dąży do tego, żeby poprzez interwencje nie dodawać nowych i zewnętrznych treści do tego, co mówi klient. Służy temu używanie jego języka oraz zadawanie minimalistycznych pytań Clean. Efekt ten jest wzmacniany postawą Clean Coacha, który dba o swoją neutralność wobec drugiej osoby, okazując nacechowane dystansem zainteresowanie i podążając za procesem.

Czy Clean Coaching to tylko rozmowa „jeden na jeden”?

Clean Coaching to zestaw różnorodnych technik zarówno do pracy indywidualnej, jak i zespołowej. Oparte są nie tylko na rozmowie, gdyż wykorzystuje się także pracę z obrazem, rysowaniem, ciałem i jego symptomami, a także ruchem w przestrzeni.

Kim są David Grove, Penny Tompkins, James Lawley i Bogena Pieśkiewicz?

David Grove (1950-2008) był nowozelandzkim terapeutą, który zapoczątkował całą metodę Clean wprowadzając do swojej praktyki pracę z metaforą. Stworzył technikę Clean Language, po czym przeniósł swoje zainteresowanie na pracę z wiedzą emergentną w ramach Clean Space i Emergent Knowledge. Penny Tompkins i James Lawley byli klientami i asystentami Davida. Na podstawie obserwacji jego pracy sformułowali metodę Modelowania Symbolicznego jako ustrukturyzowanej, całościowej praktyki opartej na Clean Language. Bogena Pieśkiewicz uczyła się metod od wspomnianej trójki i włączyła je do pracy coachingowej w oparciu o Model Dwóch Półkul Myślenia™. Przeniosła go na grunt polski i uczy go w ramach marki Clean Coaching Polska.