Szkolenia, które realizuję, prowadzę w większości metodami warsztatowymi. Dbam o jakość przekazywanej wiedzy oraz aktywnie włączam w proces edukacji doświadczenia i przygotowanie uczestniczących osób. Dynamizuję pracę łącząc je w różne grupy podczas ćwiczeń, symulacji, dyskusji, studiów przypadków oraz innych form moderacyjnych i facylitacyjnych. Staram się, aby równolegle do procesu edukacyjnego działał proces grupowy, wzmacniający efekty nauki dzięki synergii. Nawet przy poważnych tematach nie stronię od humoru i wprowadzania elementów zabawy, gdyż jest to tworzenie optymalnych warunków dla mózgu do uczenia się.

Szkolenia organizuję na trzy sposoby: