Szkolenia, które realizuję, prowadzę w większości metodami warsztatowymi. Dbam o jakość przekazywanej wiedzy oraz aktywnie włączam w proces edukacji doświadczenia i przygotowanie uczestniczących osób. Dynamizuję pracę łącząc je w różne grupy podczas ćwiczeń, symulacji, dyskusji, studiów przypadków oraz innych form moderacyjnych i facylitacyjnych. Staram się, aby równolegle do procesu edukacyjnego działał proces grupowy, wzmacniający efekty nauki dzięki synergii. Nawet przy poważnych tematach nie stronię od humoru i wprowadzania elementów zabawy, gdyż jest to tworzenie optymalnych warunków dla mózgu do uczenia się.

Szkolenia organizuję na trzy sposoby:

  • szkolenia otwarte – na które zapraszam wszystkie osoby, którym dany temat spotkania odpowiada profilem. Ogłaszam je w moim terminarzu: https://julianczurko.pl/terminarz/.
  • szkolenia zamknięte – zamawiane przez organizacje, przed którymi prowadzę badanie potrzeb szkoleniowych i których program oraz wycena są dostosowywane do konkretnych oczekiwań. Proces przygotowania takiego szkolenia: https://julianczurko.pl/proces_projektu_szkoleniowego/
  • szkolenia w zespołach trenerskich – współpracują z firmami świadczącymi usługi szkoleniowe i prowadzę spotkania z innymi trenerami lub indywidualnie, pracując zgodnie ze standardami lub programami wypracowanymi przez te organizacje.