Jakie są założenia Clean Project?

Rozpoczynając nowe, własne działanie przyświeca nam pewien cel. Mamy mniej lub bardziej konkretną wizję zmiany, jaka ma się pojawić na końcu.

To dobry moment, żeby przyjrzeć się nie tylko celowi (co jest tematem na coaching), ale samemu miejscu tego projektu w naszym życiu. W jakiej jest relacji do naszych innych – przeszłych, obecnych – inicjatyw? Skąd pochodzą motywacje do realizowania go? Czy są nasze własne, czy na jakimś etapie życia zostały nam „przekazane” przez innych?

Warsztat Clean Project pozwala przepracować te zagadnienia, zobaczyć swoje pomysły i cele w zupełnie nowym świetle – a przede wszystkim postawić kolejny ważny krok na drodze realizacji planów.

Na czym polega warsztat?

Warsztat Clean Project to praca nad własnym projektem przy wykorzystaniu kilku spośród narzędzi Clean Coaching. Spotkanie ma charakter grupowy, gdyż informacja zwrotna od pozostałych uczestników jest jego istotną częścią. Jednocześnie osób jest na tyle niewiele, aby zapewnić skupienie i intymność.

Ja jako Clean Coach czuwam nad procesem, nadając mu ramy, tempo i wspierając osoby uczestniczące w ich własnych zadaniach.

Co to jest projekt?

Projektem jest dowolne przedsięwzięcie, które jest:

Projektem może być realizacja dużego działania w ramach organizacji, wspólnej inicjatywy grupy ludzi, ale także np. napisanie pracy naukowej, zmiana zawodu czy zaplanowanie nowej przestrzeni do życia.

Co znaczy „Clean”?

„Czysta” postawa w metodach pracy Clean Coaching oznacza, że prowadzący – coach, facylitator – jak najmniej się ujawnia jako osoba, a jedynie prowadzi klientów przez ich własną pracę. Polega to na zadawaniu pytań, które wykorzystują informacje płynące od klienta bez dodawania nowych szczegółów oraz na dawaniu prostych poleceń stanowiących ramę pracy.

Dzięki metodom Clean klient/ka skupia się i wsłuchuje w nieuświadomioną do tej pory wiedzę. Ta zaś ujawnia się i organizuje w tzw. Wiedzę Emergentną, która podlega refleksji, wzbogaca oraz jest w pełni zgodna z wartościami i potrzebami danej osoby.

Ile trwa warsztat?

Cała praca trwa ok. 6-8 godzin, w zależności od liczby osób.

Ile kosztuje warsztat?

Koszt udziału w warsztacie Clean Project wynosi 350,00 zł (kwota brutto).