Nowe technologie i łącząca je sieć internetowa obecne są w każdym aspekcie życia, od pracy przez rozrywkę a aż po sprawy duchowe. Wraz z korzyściami i zupełnie nowymi możliwościami działania pojawiły się także liczne cyberzagrożenia. Wprowadzając technologie informatyczno-komunikacyjne (TIK) do edukacji trzeba brać pod uwagę także potencjalne i bieżące zagrożenia. Celem warsztatu jest pomoc w stawieniu czoła cyberniebezpieczeństwom w edukacji – zarówno w szkołach, jak i po godzinach pracy lub nauki. Program obejmuje poznanie zagrożeń, działania profilaktyczne, przygotowanie się na możliwość ich wystąpienia oraz sposoby rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

Szkolenie dedykowane jest nauczycielom, szczególnie wychowawcom, pedagogom i dyrektorom szkół, którzy podczas warsztatu nauczą się:

Dzięki udziałowi w interaktywnym warsztacie:

Warsztat poprowadzi dr Julian Czurko – trener i coach metody JAK-MD™, Clean Coach, ekspert ds. komunikacji w organizacjach oraz trener wspomagania oświaty. Doktor nauk humanistycznych, absolwent wydziałów Uniwersytetów Łódzkiego i Warszawskiego, ukończył podyplomowe studia menedżerskie i trenerskie. Ma 7-letnie doświadczenie jako wykładowca akademicki, 5-letnie jako trener oraz 3-letnie jako coach indywidualny i facylitator zespołów. Jest absolwentem programów akredytowanych przez Międzynarodową Federację Coachów (ICF): Akademii Coacha JAK-MD™, CoachWise Essentials™; a także kilku szkół trenerskich, w tym Akademii Trenera Biznesu JAK-MD™.

Jako trener przeprowadził ponad 700 godzin szkoleń i warsztatów. Współpracuje z radami pedagogicznymi, wykładowcami akademickimi, studentami, a także instytucjami kultury, NGO oraz zespołami firm. Specjalizuje się w budowaniu kultury organizacji i zespołów poprzez podnoszenie kompetencji komunikacyjnych, twórczych, nauki oraz współpracy – także w przestrzeni wirtualnej. Skupia się nie tylko na rozwoju kompetencji miękkich – wdraża również technologie informatyczno-komunikacyjne w obszarze nauki, kreatywności i kooperacji.

Koszt udziału: 200 PLN (brutto).

Liczba miejsc ograniczona ze względu na warsztatowy charakter szkolenia. Warunkiem ostatecznej rejestracji jest wpłata kwoty za udział – liczy się kolejność wpłat!

Szkolenie organizowane w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacji Rokoko.

Dane do przelewu:
Fundacja Rokoko, ul. Piotrkowska 235/241 lok. 20, 90-456 Łódź
Volkswagen Bank Polska 66 2130 0004 2001 0609 6218 0003
Z dopiskiem: Szkolenie 28.04.2018.