Z definicji

Według metodyki CoachWise™, którą się inspiruję, coaching to wspieranie osób i organizacji w osiąganiu tego, co dla nich ważne bez mówienia im co robić ani robienia tego za nich.

Wsparcie to polega na wzmacnianiu procesów wyznaczania celów, poszukiwania zasobów, planowania, decydowania i uczenia się przy pomocy nazywania ich, klarowania, eksperymentowania i korygowania.

W praktyce

Coaching jest procesem, w ramach którego wspieram drugą osobę w osiąganiu przez nią celów. Oznacza to, że umawiamy się na serię spotkań oraz działań między nimi, których dynamika i charakter są związane z psychologicznymi procesami wprowadzania zmian.

Głównymi elementami tego procesu są spotkania coachingowe, podczas których poprzez dialog zajmujemy się szeregiem spraw związanych z założonymi celami. Coaching trwa także między spotkaniami, gdyż nowe rozwiązania trzeba zacząć wcielać w życie, a potem sprawdzić co działa, co nie i jak można zrobić, żeby zmiana była owocna i trwała.

Relacja coachingowa, która ma przynieść pożądane skutki powinna trwać minimum 7 spotkań. Może ona mieć także charakter interwencyjny i wtedy przyspieszony proces trwa minimum 3 spotkania.

Moja definicja

Lubię metafory, więc zamiast suchej definicji zaproponuję pewien obraz.

Pomyśl o swoim życiu jako o podróży. To może być górska wędrówka przez wzniesienia i doliny w kierunku zamglonych szczytów, rejs okrętem przez szerokie oceany wśród wysokich fal i zmiennych wiatrów, w poszukiwaniu zaginionego skarbu… Znajdź swój obraz.

Wyobraź sobie teraz, że nadeszła noc, wszystko zamarło. Na niebie pojawia się sierp księżyca i to w jego kierunku podejmujesz dalszą podróż. Im dłużej podążasz za jego blaskiem, tym bardziej rośnie, aż osiąga pełnię. W jej świetle jest jasno jak w środku dnia, wszystko widać klarownie: miejsce, gdzie jesteś teraz, miejsce, do którego podążasz, a także przebytą drogę, wszystko, co masz ze sobą, wszystko, co zostało w tyle.

W końcu zauważasz to, co intuicja podpowiadała od dłuższego czasu: przecież księżyc jest jedynie odbiciem słońca. W tym procesie to osoba coachowana jest tym „słońcem”, które daje energię, treść spotkań, a jej „światło rozumu” pokazuje to, co do tej pory było ukryte. A coach jest lustrem, które w odpowiedni sposób pozwala się ujawnić temu wszystkiemu.

Tak właśnie postrzegam relację coachingową: odzwierciedlam różne treści, o których rozmawiamy, pomagam je nazwać, wyjaśnić, doprecyzować, znaleźć dla niej miejsce. Cała energia, zasoby i wiedza pochodzą jednak od Ciebie.

Wsparcie Ciebie w dostrzeżeniu, jak dużą życiową mądrością, intuicją i doświadczeniem już dysponujesz, jest jednym z najważniejszych kroków w kierunku Twojego dalszego, samodzielnego kierowania własną życiową podróżą ku wyznaczonemu przez Ciebie celowi.