Z definicji

Facylitacja to forma pracy grupowej, w której facylitator pomaga zespołowi w osiągnięciu lepszych efektów poprzez wspieranie procesu grupowego, bez przekazywania wiedzy. Jego zadaniem jest zadbać jednocześnie o rezultaty działania, jak i partycypację członków.

Facylitator pracuje nad zagadnieniami zgłoszonymi przez grupę i wspiera ją w dążeniu do celów, jakie sama określi.

Warsztaty otwarte

W ramach spotkań otwartych zapraszam na spotkania:

Warsztaty te można zorganizować na zamówienie dla zorganizowanych grup, zapraszam do kontaktu.

Warsztaty zamknięte

Spotkania zamknięte przygotowywane są pod konkretne potrzeby grup i zespołów. Każdorazowo przeprowadzane jest badanie potrzeb i proponowane są ramy pracy oraz narzędzia. W celu zorganizowania warsztatu facylitacyjnego, proszę o kontakt.