W tym zadaniu kryteriami naszego wspólnego oceniania będzie wartość merytoryczna, przejrzystość, fajność 🙂 oraz inspirowanie do dyskusji.