„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – głosi Konfucjusz. Nauczyciele zainspirowani tą ideą dzielą się zaangażowaniem, wysiłkiem, a także odpowiedzialnością za naukę ze swoimi uczniami. W ten sposób efekty edukacji są nie tylko trwalsze, ale i większe dzięki grupowej synergii. Celem warsztatu jest przygotowanie nauczycieli szkolnych i akademickich do swobodnego wprowadzania na zajęciach różnorodnych metod aktywizujących i wykorzystywania dynamiki grupy dla większej efektywności dydaktyki.

Szkolenie dedykowane jest nauczycielom od poziomu wczesnoszkolnego po akademicki, szczególnie wychowawcom, dyrektorom szkół, doktorantom i doktorom, którzy podczas warsztatu nauczą się:

Dzięki udziałowi w interaktywnym warsztacie:

Prowadzący: dr Julian Czurko, trener

Czas trwania: 1 dzień, 10.00-18:00 (przerwa na lunch ok. 13:15-14:00)

Więcej informacji: coachme@julianczurko.pl