Kompetencje cyfrowe to nie tylko posługiwanie się sprzętem i programami, lecz także umiejętność współpracy w sieci, kreatywnego rozwiązywania problemów, czy krytycznego przetwarzania informacji. Posługiwanie się nimi już dziś funkcjonuje na równi z czytaniem i pisaniem jako cyfrowa alfabetyzacja – przez co stanowi kluczowy element nauki na wszystkich jej poziomach. Celem warsztatu jest przygotowanie nauczycieli szkolnych i akademickich do wprowadzania technologii informatyczno-komunikacyjnych (TIK) do procesu edukacji – zarówno na etapie własnych przygotowań, jak i w trakcie prowadzonych zajęć.

Szkolenie dedykowane jest nauczycielom od poziomu wczesnoszkolnego po akademicki, szczególnie wychowawcom, dyrektorom szkół, doktorantom i doktorom, którzy podczas warsztatu nauczą się wykorzystywać darmowe i dostępne aplikacje do:

  • przygotowania materiałów wizualnych i prezentacji;
  • publikowania i dystrybuowania ich;
  • sprawdzania postępów w nauce;
  • tworzenia warunków i ram współpracy w zespołach wirtualnych.

Dzięki udziałowi w interaktywnym warsztacie:

  • poznasz źródła darmowych materiałów i programów do wykorzystania na zajęciach;
  • przećwiczysz szereg aplikacji i poznasz sposoby na ich nieszablonowe zastosowania;
  • znajdziesz kreatywne rozwiązania ułatwiające i uatrakcyjniające różne etapy procesu uczenia;
  • dostosujesz poziom zaangażowania w wykorzystywanie technologii w edukacji do kompetencji uczniów – oraz własnych.

Prowadzący: dr Julian Czurko, trener

Czas trwania: 1 dzień, 10.00-18:00 (przerwa na lunch ok. 13:15-14:00)

Więcej informacji: coachme@julianczurko.pl