Kompetencje cyfrowe to nie tylko posługiwanie się sprzętem i programami, lecz także umiejętność współpracy w sieci, kreatywnego rozwiązywania problemów, czy krytycznego przetwarzania informacji. Posługiwanie się nimi już dziś funkcjonuje na równi z czytaniem i pisaniem jako cyfrowa alfabetyzacja – przez co stanowi kluczowy element nauki na wszystkich jej poziomach. Celem warsztatu jest przygotowanie nauczycieli szkolnych i akademickich do wprowadzania technologii informatyczno-komunikacyjnych (TIK) do procesu edukacji – zarówno na etapie własnych przygotowań, jak i w trakcie prowadzonych zajęć.

Szkolenie dedykowane jest nauczycielom od poziomu wczesnoszkolnego po akademicki, szczególnie wychowawcom, dyrektorom szkół, doktorantom i doktorom, którzy podczas warsztatu nauczą się wykorzystywać darmowe i dostępne aplikacje do:

Dzięki udziałowi w interaktywnym warsztacie:

Prowadzący: dr Julian Czurko, trener

Czas trwania: 1 dzień, 10.00-18:00 (przerwa na lunch ok. 13:15-14:00)

Więcej informacji: coachme@julianczurko.pl