Witajcie Questadorzy!

Na czas tego zadania zostajecie Badaczami Społeczeństwa Informacyjnego, jego technologii oraz praktyk. Waszym zadaniem jest przeanalizować i zaprezentować to, czym są kompetencje cyfrowe.

Wszystkie wskazówki i materiały potrzebne do wykonania tego zadania znajdziecie w poniższych linkach: