Wasze zadanie składa się z dwóch części: analitycznej i prezentacyjnej.

W pierwszym kroku Waszym celem jest przyjrzenie się kompetencjom cyfrowym, narzędziom ich realizacji oraz obszarom ich wykorzystania. Poszukujemy odpowiedzi na pytanie: jak w różnych obszarach życia nowe technologie i umiejętności ich wdrażania poprawiają jakość życia lub zwiększają nasze bezpieczeństwo?

W drugim kroku Waszym zadaniem jest zaprezentowanie zebranej wiedzy w postaci kompilacji materiałów cyfrowych.