Padlet do zamieszczania prezentacji o kompetencjach: grupa A https://padlet.com/masterkey/y1nbu5wfvrwi a grupa B https://padlet.com/masterkey/lz68rgyj9nkb

Podział na kompetencje informatyczne, informacyjne i funkcjonalne: https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/zal.-13-Ramowy_katalog_kompetencji_cyfrowych.pdf

Darmowe zdjęcia na otwartych licencjach do swobodnego wykorzystania: Pexels https://www.pexels.com/ / Pixabay https://pixabay.com/

Przykłady na wykorzystanie funkcjonalnych kompetencji cyfrowych: https://www.youtube.com/